Geodetski načrt


Geodetski načrt je prva stvar, katero potrebuje investitor pri gradnji objekta in je osnova projektantu za izdelavo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja.

Vsebina geodetskega načrta je opredeljena v  Pravilniku o geodetskem načrtu (Ur.l. RS 40/2004)