GJI


Za potrebe katastra gospodarske javne infrastrukture izmerimo objekte in omrežja gospodarske javne infrastrukture.