Inženirska geodezija


Sem spadajo naslednji postopki:

  • zakoličba objektov
  • izračun kubatur
  • kontrolne meritve