Svetovanje


Če  ne veste kako bi se  lotili vašega problema z nepremičninami, vam pomagamo in svetujemo, kjer začeti, na katere inštitucije se je potrebno obrniti. Ali na zemljiško knjigo, geodetsko upravo, k odvetniku, na občino, upravno enoto,…

Pregledamo vaše podatke v zemljiškem katastru in zemljiški knjigi ter ugotovimo kje je problem in kako ga rešiti z najmanjšimi stroški.